עולם קטן

[+972] 54 449 31 43
weather
מצב הרוח
08/10/2014
heart-red-sofa
כאן ביתי
08/10/2014

עולם קטן

שטיח צבעוני זה מתאר את מפת העולם. הוא עוצב במיוחד לחדר הישיבות במשרדי האודן ביטוח בקריית אריה. מפת העולם היא מוטיב מושלם לחברה בינלאומית שכזו, וכפי שהציע אחד הדירקטורים בחברה – אפשר אפילו להשתמש בסיכות ובדגלים קטנים כדי לסמן את סניפיה ברחבי העולם.