כחול גלי

[+972] 54 449 31 43
connecting
לחבר את הנקודות
07/10/2014
green
ירוק אזמרגד עם טוויסט
07/10/2014

כחול גלי

עיצוב נועז אך קליל זה מתכתב עם הקווים הקמורים של הרהיטים. עיצוב השטיח דרש התחשבות בצורתה הבלתי רגילה של הספה. במקרים כאלו אנו מציירים את דוגמת השטיח בקנה מידה של אחד לאחד – כלומר בגודל מלא – על יריעת ניילון. בשלב הבא אנו מציבים את הספה על התרשים, וכך ממחישים לעצמנו את השילוב בין הדוגמה שעל השטיח לבין קווי המתאר של הספה. קטע מוגדל מן השטיח אפשר לראות