אל המעיין

[+972] 54 449 31 43
tel-aviv-tapestry
היה היה בתל-אביב
09/10/2014
RACHEL-tapestry
רחל
09/10/2014

אל המעיין

שתי נשים בדואיות נושאות מים מהבאר הקרובה. בשטיח קיר זה משולב כד חימר איטלקי, שנוסר באמצעיתו ושני חלקיו חוברו לשטיח בעזרת רשת שנקלעה בתוך חוטי הצמר. נוסף על כך, תכשיטי כסף אמיתיים נרקמו אל תוך שמלותיהן של הנשים. היצירה המקורית הזאת נמצאת בווילה פרטית בסביון.